امروز يكشنبه 24 تير 1403

دانستني هاخسارت های صادراتی

خسارت هاي صادراتي : اين نوع خسارت شباهت زيادي به خسارت وارداتي داشته و اكثراً بازديد آن توسط كارشناسان بين المللي با هماهنگي مديريت بيمه‌هاي باربري صورت گرفته و بجاي پروانه ورودي پروانه خروجي صادر شده و اسناد گمركي آان بستگي به كشور مقصد دارد.
در پايان لازم به ذكر است كه اولاً بايستي كارشناسان خسارات صادراتي تسلط كامل به شرايط اين نوع بيمه‌نامه‌ها داشته و ثانياً آگاهي داشتن به زبان انگليسي ضروريست.
محاسبه خسارت :
پس از بررسي‌هاي لازم و برآورد ميزان خسارت از سوي كارشناس اقدام به محاسبه خسارت مي‌گردد. مهمترين كار تعيين دقيق ارزش كالاهاي خسارت‌ديده مي‌باشد. بايد دقت نمود، بيمه‌گذار از اين طريق منتفع نگردد. براي اين كار مي‌بايست از طرق مختلف به استعلام قيمت مبادرت نمود.
در محاسبه خسارت مي‌بايست به وزن، بسته بندي، قيمت روز (خريد يا فروش) و در خسارتهاي وارداتي، صادراتي به شرايط بيمه‌نامه و نرخ ارز بايد توجه خاص نمود. همچنين توجه كافي به ماده 10 قانون بيمه الزامي است و در محاسبات مي‌بايست منظور گردد.
ماده 10 قانون بيمه ـ در صورتي‌كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد، بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
قسمتي از ماده 19 قانون بيمه ـ حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه‌شده تجاوز نخواهد كرد.
محاسبه خسارت در فرم برگ محاسبه خسارت بيمه باربري بايد انجام پذيرد.
پرداخت خسارت :
مبلغ خسارت تعيين شده فقط در صورت پرداخت حق بيمه و يا انجام هرگونه تعهدي كه بيمه‌گذار ملزم به انجام آن بوده قابل پرداخت مي‌باشد.
پس از تكميل برگ محاسبه خسارت بيمه باربري و حواله خسارت بيمه باربري تنظيم مي‌گردد. جهت پرداخت خسارت، شعب مي‌بايست به حدود اختيارات پرداخت خسارت طبق آخرين مصوبات هيئت مديره و بخشنامه‌هاي مديريت باربري توجه كافي مبذول دارند و چنانچه خسارت از حدود اختيار شعبه بالاتر باشد، بررسي و پرداخت از طريق اداره خسارت مركز انجام خواهد يافت. حواله خسارت در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد (نسخ مخصوص اداره خسارت، امور مالي، اتكائي و آمار، اداره صدور) اين حواله‌ها مي‌بايست به ترتيب در دفتر خسارت ثبت گرديده و آمار هر ماه آن به صورت بردرو به همراه رونوشت حواله، به ادارات مالي، اتكائي و آمار و يك برگ جهت اطلاع اداره خسارت مركزي به مديريت باربري ارسال گردد.
تسويه خسارت و مختومه نمودن پرونده :
پس از صدور حواله خسارت و صدور چك براي بيمه‌گذار، با ثبت مشخصات چك در برگ رسيد تسويه خسارت ضمن تحويل چك به بيمه‌گذار با تائيد بيمه‌گذار و مهر و امضاء بر روي برگه تسويه خسارت و يا صاحب كالا علاوه بر مختومه شدن پرونده چنانچه پرونده داراي مقصر حادثه باشد. طبق مندرجات برگ واگذاري، بيمه‌گذار، شركت بيمه را قائم‌مقام خود جهت بازيافت خسارت خواهد نمود و پس از تكميل پرونده براساس مدارك فوق جهت پيگيري و بازيافت به اداره حقوقي ارسال گردد.
برخي از پرونده‌ها نيز به علت خسارات غير قابل پرداخت. پس از علام كتبي به بيمه‌گذار و ذكر دلايل غير قابل پرداخت بودن خسارت مختومه مي‌گردد.

 

عضویت در سایت

درج آگهی

قوانین و مقررات